English

Hôm nay,
Viện Môi trường và Phát triển Bền vững với truyền thống, năng lực trong nghiên cứu –triển khai KHCN môi trường sẵn sàng nhận thực hiện các dự án, đề tài về ĐTM, ĐMC, quan trắc môi trường, quy hoạch BVMT, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học, tác động biến đổi khí hậu, nghiên cứu về phát triển bền vững, xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về BVMT, PTBV cho các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, công ty trong nước và tổ chức, công ty quốc tế với chất lượng cao, tiến độ đúng.

Các đề tài, dự án cấp Nhà Nước, cấp Bộ do VESDI chủ trì
1. Các nghiên cứu về diễn biến môi trường liên quan đến công trình Thủy điện Sơn La: đề tài độc lập cấp Nhà nước (1995-1996), đề tài KHCN0707 thuộc Chương trình Nghiên cứu cấp Nhà nước về Tài nguyên Thiên nhiên và Bảo vệ Môi trường KHCN07 (1996-2001), báo cáo ĐGTĐMT dự án Thủy điện Sơn La (hợp tác với Viện Địa lý, TTKHTN&CNQG, 1999-2000); tham gia công tác thẩm định dự án Thủy điện Sơn La về mặt môi trường (1997, 2000-2001, 2005).
2. Nghiên cứu tác động môi trường của công trình thủy điện Trị An và đề xuất các phương án phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước về Bảo vệ Môi trường KT.02, 1992-1995 (chủ trì).
3. Định hướng quy hoạch một số điểm tái định cư công trình Thủy điện Sơn La: Phiêng Tìn (Mường La), Phiêng Pằn (Mai Sơn), Phiêng Lanh (Thuận Châu) và Bản Bo (Phong Thổ) (1998) (chủ trì).
4. Nghiên cứu về tác động kinh tế, xã hội, môi trường của di dân nông thôn tới nông thôn ở Việt Nam. Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UNDP (1998) (chủ trì).
5. Nghiên cứu về tham gia của công chúng trong xây dựng và thực hiện kế hoạch di dân dự án Thủy điện Ya Li (1999-2000), với sự hợp tác và hỗ trợ của Chương trình KHCN07; Ban Quản lý dự án Thủy điện Ya Li và của Oxfam Hong Kong và Oxfam Canada (chủ trì).
6. Xây dựng Tiêu chuẩn Môi trường Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước về Bảo vệ Môi trường KT.02, 1992-1995 (tham gia).
7. Nghiên cứu diễn biến môi trường 2 vùng Kinh tế Trọng điểm (Chủ trì: Nghiên cứu diễn biến môi trường Vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam), 2003-2004.
8. Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng trầm tích và nước biển xa bờ, 2008-2009 (chủ trì).
9. Nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) quy hoạch phát triển KT-XH vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, 2008 (chủ trì).
10. Nghiên cứu lập Hướng dẫn ĐMC cấp tỉnh và cấp vùng cho Bộ KH-ĐT, 2010 (chủ trì).
11. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phát triển bền vững cấp quốc gia của Việt Nam, 2002-2003.

VAI TRÒ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG BVMT ở Việt Nam được coi là sự nghiệp của toàn dân. Tuy nhiên, trên thực tế việc tham gia trực tiếp
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM VỀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Theo quy định về TVCĐ báo cáo ĐTM tại khoản 8, điều 20, mục 2 về ĐTM của Luật BVMT năm 2005 của nước
VESDI 10 năm (1995-2005)
VESDI 20 năm thành lập
Hoạt động Viện
VESDI đội ngũ trẻ chúng tôi
Bài học của người dân Hy Lạp Cách đây 2 tháng, khi tới 1 vùng nông thôn của Đức, thì bản thân các bạn sinh viên trường Hamburg và
RIO+20 the future we want-Thông điệp của Thanh niên Việt Nam gửi đến RiO +20 Rio+20 - Hội nghị Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil, trong thá

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Đề tài cấp NN, Bộ  |  Đề tài cấp tỉnh, TP  |  Thư viện ảnh  |  Thư viện video  |  Địa chỉ liên hệ  |  Email
Trung tâm tư vấn chính sách và giám sát môi trường (CEPCOM)
Th.S Dương Đức Bình Giám đốc trung tâm Đ/c: Phòng 703, Nhà A15, Chung cư Công an huyện Thanh Trì, Ngõ 66, Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội ĐT: 0988509968; (04)85856502; Email: cepcom.vesdi@gmail.com
CHI NHÁNH PHÍA NAM
Đại diện Ông Nguyễn Quốc Luân,
Địa chỉ: Lầu 1, tòa nhà 286/3 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP HCM
Điện thoại: 08 39778318
Email: nqluan@gmail.com


CHI NHÁNH BẮC TRUNG BỘ
TS. Hoàng Văn Sơn
Phó Trưởng Chi nhánh
43 Hồ Hán Thương, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: (84-38) 3845810; Email:hoang.vesdi@gmail.com
CHI NHÁNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
GS.TS. Trần An Phong
Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Chi nhánh
B32 Chung cư 15, Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
ĐT: (84-58) 3525731; Fax: (84-58) 3525720

VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: P 509-510, Tòa nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6 Đặng Văn Ngữ, 
Đống Đa, Hà Nội.
Tel: +84 24 22133668; Fax: +84 24 36400658

Email: 
vesdi.office@vesdi.org.vn; Website: www.vesdi.org.vn
GS.TSKH Phạm Hoàng Hải, Viện trưởng
0913.235.611
GS.TS Lê Thạc Cán, Chủ tịch HĐKH (0944.052.855; 
lethaccan@yahoo.com)
Nguyễn Đức Tùng, Phó Viện trưởng (0969.251.972; 
tungnd25@yahoo.com)
Copyright © 2010 VESDI - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®