English

Hôm nay,
Viện Môi trường và Phát triển Bền vững với truyền thống, năng lực trong nghiên cứu –triển khai KHCN môi trường sẵn sàng nhận thực hiện các dự án, đề tài về ĐTM, ĐMC, quan trắc môi trường, quy hoạch BVMT, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học, tác động biến đổi khí hậu, nghiên cứu về phát triển bền vững, xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về BVMT, PTBV cho các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, công ty trong nước và tổ chức, công ty quốc tế với chất lượng cao, tiến độ đúng.

BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC NGOÀI CHÍNH PHỦ Ở VIỆT NAM-JOHANESBURG 2002- VESDI CHUẨN BỊ

Tháng giêng năm 2002 dự án Johannesburg tại Việt Nam được thiết lập với sự tham gia của ba tổ chức ngoài chính phủ Việt Nam và một tổ chức ngoài chính phủ quốc tế: Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VWU), Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI) và Chương trình Đông dương của WWF (WWF ICP). Mục tiêu của dự án là huy động sự tham gia của các tổ chức ngoài chính phủ (TCNCP) ở Việt Nam vào quá trình chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Rio+10 với sự trình bày một báo cáo trên quan điểm của các TCNCP Việt Nam về các vấn đề xã hội, kinh tế, môi trường trong khoảng 10 năm qua ở Việt Nam và kiến nghị về chính sách giải quyết các vấn đề này hướng tới phát triển bền vững với sự đặc biệt lưu ý tới người nghèo và nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

 Dự án đã tiến hành các hội thảo về việc thực hiện Lịch trình 21 và phát triển bền vững ở Việt Nam, thiết lập diễn đàn trao đổi ý kiến về phát triển bền vững thông qua trao đổi tham luận bằng văn bản và ý kiến trên mạng thông tin điện  tử, tổ chức truyền thông về phát triển bền vững trên các phương tiện thông tin đại chúng quan trọng trong nước. Ba tổ chức thành viên dự án đã thực hiện ba nghiên cứu chuyên đề về các khía cạnh khác nhau trong phát triển bền vững ở Việt Nam:  Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam về "Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý các khu bảo vệ thiên nhiên"; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về "Hoạt động của phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo"; Viện Môi trường và Phát triển Bền vững về "Ô nhiễm môi trường trong công nghiệp hóa nông thôn". Báo cáo này đã được xây dựng trên cơ sở kết quả của các hoạt động nói trên. 

Các TCNCP tham gia dự án hy vọng rằng nội dung trình bày trong báo cáo sẽ  đóng góp về thông tin và kiến nghị cho quá trình chuẩn bị và tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh Rio+10 và các hoạt động chuẩn bị liên quan tại khu vực. Các tổ chức này cũng mong rằng trong quá trình xúc tiến sự nghiệp phát triển tại  Việt Nam các tổ chức và cơ quan của Nhà nước Việt Nam, các cơ quan của các tổ chức quốc tế và các nước ngoài đang hợp tác với Việt Nam, cũng như các  bạn đọc sẽ lưu ý tới những nội dung được trình bày trong báo cáo và cho ý kiến nhận xét, đóng góp, giúp cho việc bổ sung, sửa chữa và hoàn thiện báo cáo. (Toàn văn báo cáo được đăng tải trên mục tư liệu của trang web vesdi.org.vn)     

 

Các bài viết khác
RIO+20 the future we want-Thông điệp của Thanh niên Việt Nam gửi đến RiO +20
Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước vì đập thủy điện Trung Quốc trên thượng nguồn
Việt Nam có tránh được lời nguyền tài nguyên? (theo saigontiepthi) 7.12.2010
Giới tài phiệt chi phối dòng nước Mekong?
Biến đổi khí hậu và những tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp
VAI TRÒ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG BVMT ở Việt Nam được coi là sự nghiệp của toàn dân. Tuy nhiên, trên thực tế việc tham gia trực tiếp
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM VỀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Theo quy định về TVCĐ báo cáo ĐTM tại khoản 8, điều 20, mục 2 về ĐTM của Luật BVMT năm 2005 của nước
VESDI 10 năm (1995-2005)
VESDI 20 năm thành lập
Hoạt động Viện
VESDI đội ngũ trẻ chúng tôi
Bài học của người dân Hy Lạp Cách đây 2 tháng, khi tới 1 vùng nông thôn của Đức, thì bản thân các bạn sinh viên trường Hamburg và
RIO+20 the future we want-Thông điệp của Thanh niên Việt Nam gửi đến RiO +20 Rio+20 - Hội nghị Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil, trong thá

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Đề tài cấp NN, Bộ  |  Đề tài cấp tỉnh, TP  |  Thư viện ảnh  |  Thư viện video  |  Địa chỉ liên hệ  |  Email
Trung tâm tư vấn chính sách và giám sát môi trường (CEPCOM)
Th.S Dương Đức Bình Giám đốc trung tâm Đ/c: Phòng 703, Nhà A15, Chung cư Công an huyện Thanh Trì, Ngõ 66, Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội ĐT: 0988509968; (04)85856502; Email: cepcom.vesdi@gmail.com
CHI NHÁNH PHÍA NAM
Đại diện Ông Nguyễn Quốc Luân,
Địa chỉ: Lầu 1, tòa nhà 286/3 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP HCM
Điện thoại: 08 39778318
Email: nqluan@gmail.com


CHI NHÁNH BẮC TRUNG BỘ
TS. Hoàng Văn Sơn
Phó Trưởng Chi nhánh
43 Hồ Hán Thương, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: (84-38) 3845810; Email:hoang.vesdi@gmail.com
CHI NHÁNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
GS.TS. Trần An Phong
Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Chi nhánh
B32 Chung cư 15, Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
ĐT: (84-58) 3525731; Fax: (84-58) 3525720

VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: P 509-510, Tòa nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6 Đặng Văn Ngữ, 
Đống Đa, Hà Nội.
Tel: +84 24 22133668; Fax: +84 24 36400658

Email: 
vesdi.office@vesdi.org.vn; Website: www.vesdi.org.vn
GS.TSKH Phạm Hoàng Hải, Viện trưởng
0913.235.611
GS.TS Lê Thạc Cán, Chủ tịch HĐKH (0944.052.855; 
lethaccan@yahoo.com)
Nguyễn Đức Tùng, Phó Viện trưởng (0969.251.972; 
tungnd25@yahoo.com)
Copyright © 2010 VESDI - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®