English

Hôm nay,
Viện Môi trường và Phát triển Bền vững với truyền thống, năng lực trong nghiên cứu –triển khai KHCN môi trường sẵn sàng nhận thực hiện các dự án, đề tài về ĐTM, ĐMC, quan trắc môi trường, quy hoạch BVMT, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học, tác động biến đổi khí hậu, nghiên cứu về phát triển bền vững, xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về BVMT, PTBV cho các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, công ty trong nước và tổ chức, công ty quốc tế với chất lượng cao, tiến độ đúng.

Trang chủ | Giới thiệu | Quá trình hình thành và xây dựng

           Ngày 19/8/1995 Hội đồng Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã quyết định xúc tiến việc thành lập một cơ sở khoa học và công nghệ trực thuộc Hội với nhiệm vụ tạo điều kiện cho Hội đồng Trung ương của Hội (nay là Ban Chấp hành Trung ương của Hội) và các hội viên tiến hành các hoạt động giáo dục, đào tạo, phổ biến kiến thức, nghiên cứu, triển khai, tư vấn về khoa học và công nghệ môi trường, phản biện về khía cạnh môi trường các chương trình và dự án phát triển. Ngày 16/10/1995 Chủ tịch Hội đã ra quyết định số 37/HMTg-QĐ thành lập Trung tâm Môi trường và Phát triển Bền vững và cử các cán bộ lãnh đạo Trung tâm. Trung tâm đã đăng ký hoạt động với Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCN-MT) theo (Giấy đăng ký số 431 ngày 11/11/1995). Trung tâm đã thực hiện các hoạt động KHCN theo nhiệm vụ, chức năng, cơ cấu tổ chức đã được xác định, đạt nhiều thành tựu bước đầu, có ý nghĩa lớn trong nghiên cứu-triển khai các đề tài dự án trong nước và hợp tác quốc tế. Sau khi hoạt động gần 5 năm, ngày 12/6/2001, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã ra Quyết định số 09/QĐ-HMTg đổi tên Trung tâm thành Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI). Viện đã đăng ký lại hoạt động KHCN và đã được Bộ KHCN-MT cấp Giấy phép hoạt động số 431, ngày 31/7/2001.
              Từ thời điểm này Viện tiếp tục phát triển các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và trở thành một tổ chức lớn mạnh hơn. Cho đến nay, sáu đơn vị thành viên của Viện đã được thành lập và triển khai các hoạt động.
     - Chi nhánh phía Nam là Chi nhánh đầu tiên được thành lập theo Quyết định số 04/MTPTBV ngày 20/4/2000. Chi nhánh phía Nam được Chủ tịch Hội VACNE ra Quyết định thành lập số 12/QĐ-HMTg ngày 12/6/2001, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.
      - Chi nhánh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên là chi nhánh kế tiếp được thành lập theo Quyết định số 13/ QĐ-HMTg ngày 12/6/2001 của Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Trụ sở của Chi nhánh đặt TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
     - Chi nhánh Bắc Trung bộ là Chi nhánh tiếp theo được thành lập theo Quyết định số 45/MTPTBV ngày 25/11/2005 của Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển Bền vững. Trụ sở của Chi nhánh đặt tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
    - Trung tâm Nghiên cứu- Triển khai (REC) được thành lập theo Quyết định ngày 29/11/2011 của Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển Bền vững, có trụ sở tại Lô 23, Khu Đô thị Mới Văn Phú, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.
    - Trung tâm Tư vấn Chính sách và Giám sát Môi trường được thành lập theo Quyết định ngày 22/12/2011 của Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển Bền vững. Trụ sở của Trung tâm đặt tại Nhà C21, Ngõ 42, đường Nguyễn Thị Định, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

    -Văn phòng Viện, có trụ sở tại B19, Lô 9, Khu Đô thị mới Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.

VAI TRÒ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG BVMT ở Việt Nam được coi là sự nghiệp của toàn dân. Tuy nhiên, trên thực tế việc tham gia trực tiếp
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM VỀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Theo quy định về TVCĐ báo cáo ĐTM tại khoản 8, điều 20, mục 2 về ĐTM của Luật BVMT năm 2005 của nước
VESDI 10 năm (1995-2005)
VESDI 20 năm thành lập
Hoạt động Viện
VESDI đội ngũ trẻ chúng tôi
Bài học của người dân Hy Lạp Cách đây 2 tháng, khi tới 1 vùng nông thôn của Đức, thì bản thân các bạn sinh viên trường Hamburg và
RIO+20 the future we want-Thông điệp của Thanh niên Việt Nam gửi đến RiO +20 Rio+20 - Hội nghị Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil, trong thá

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Đề tài cấp NN, Bộ  |  Đề tài cấp tỉnh, TP  |  Thư viện ảnh  |  Thư viện video  |  Địa chỉ liên hệ  |  Email
Trung tâm tư vấn chính sách và giám sát môi trường (CEPCOM)
Th.S Dương Đức Bình Giám đốc trung tâm Đ/c: Phòng 703, Nhà A15, Chung cư Công an huyện Thanh Trì, Ngõ 66, Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội ĐT: 0988509968; (04)85856502; Email: cepcom.vesdi@gmail.com
CHI NHÁNH PHÍA NAM
Đại diện Ông Nguyễn Quốc Luân,
Địa chỉ: Lầu 1, tòa nhà 286/3 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP HCM
Điện thoại: 08 39778318
Email: nqluan@gmail.com


CHI NHÁNH BẮC TRUNG BỘ
TS. Hoàng Văn Sơn
Phó Trưởng Chi nhánh
43 Hồ Hán Thương, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: (84-38) 3845810; Email:hoang.vesdi@gmail.com
CHI NHÁNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
GS.TS. Trần An Phong
Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Chi nhánh
B32 Chung cư 15, Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
ĐT: (84-58) 3525731; Fax: (84-58) 3525720

VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: P 509-510, Tòa nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6 Đặng Văn Ngữ, 
Đống Đa, Hà Nội.
Tel: +84 24 22133668; Fax: +84 24 36400658

Email: 
vesdi.office@vesdi.org.vn; Website: www.vesdi.org.vn
GS.TSKH Phạm Hoàng Hải, Viện trưởng
0913.235.611
GS.TS Lê Thạc Cán, Chủ tịch HĐKH (0944.052.855; 
lethaccan@yahoo.com)
Nguyễn Đức Tùng, Phó Viện trưởng (0969.251.972; 
tungnd25@yahoo.com)
Copyright © 2010 VESDI - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®